DOPUNSKA ŠKOLA NA SRPSKOM JEZIKU


Srpski kulturni klub je organizovao školu na srpskom jeziku za decu iz ovdašnje srpske zajednice još od 2005. godine. Usled rastućeg interesovanja, počev od školske 2021/2022. godine, u Centru je otvoreno odeljenje zvanične Dopunske osnovne škole na srpskom jeziku, koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u saradnji s Ambasadom Republike Srbije iz Brisela.

ODRŽAVANJE NASTAVE


Dopunska škola prati školski kalendar luksemburškog obrazovnog sistema, te počinje polovinom septembra meseca, i prati školske raspuste definisane u Luksemburgu.


Nastavu vodi Dragana Petrović, kvalifikovani nastavnik koga angažuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  Nastava se održava  jednom sedmično u prostorijama Centra, tačnije svake nedelje od 12h45 do 15h, u trajanju od tri školska časa.

UPIS DECE U DOPUNSKU ŠKOLU

Zainteresovani roditelji mogu svoje dete upisati u Dopunsku školu ukoliko ono ima minimum navršenih šest godina u septembru školske godine u kojoj upisuje prvi razred. 


Popunjen formular prijave učenika za školsku 2024/2025. godinu je potrebno poslati na mail adresu skc.lux@gmail.com do 15. 9. 2024. godine. 

Prijava Dopunska skola 2024-25.pdf