SRPSKI KULTURNI CENTAR U LUKSEMBURGU

Od 2011. godine Srpski kulturni centar je mesto okupljanja, druženja i obrazovanja srpske zajednice u Luksemburgu, kao i svih prijatelja srpske zajednice i kulture. U Centru se redovno održavaju zvanična Dopunska osnovna škola na srpskom jeziku, predavanja, filmske projekcije, skupovi povodom obeležavanja raznih događaja i praznika itd. 

Centrom upravlja Srpski kulturni klub (Cercle culturel serbe a.s.b.l.), neprofitna i politički neutralna organizacija čija je misija promocija srpske kulture u Luksemburgu, kao i pomoć u integraciji pripadnika srpske zajednice u luksemburško društvo. Rad udruženja podržava Ambasada Republike Srbije u Kraljevini Belgiji, pod čijom nadležnošću je i Veliko Vojvodstvo Luksembrug. U saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Kraljevini Belgiji organizujemo Dopunsku školu na srpskom jeziku, glasačka mesta u dijaspori, kao i pojedine kulturne događaje

LOKACIJA

Uprava grada Luksemburga Centru je ustupila, na besplatno korišćenje, prostorije koje se nalaze na sledećoj adresi: 

Srpski kulturni centar

31, rue Jean-Baptiste Nothomb

L-2232 Luxemburg-Beggen